Η σημασία της παρουσίας στα Social Media

Η Netme αναλαμβάνει να δημιουργήσει λογαριασμούς σε δεκάδες Social Media και να τους συνδέσει με την ιστοσελίδα σας.

Επίσης αναλαμβάνει την διενέργεια διαφημιστικών κινήσεων σε όσα από αυτά δέχονται διαφημίσεις εταιριών.