Δασικοί Χάρτες

Δασικοί χάρτες - Υποβολή Αντιρρήσεων

Οι δασικοί χάρτες χαρακτηρίζουν κάποιες εκτάσεις ως δασικές, ενώ δεν θέτουν σε αμφισβήτηση το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.

  • Δυναμική Ιστοσελίδα
  • Απλή παρουσίαση υπηρεσιών
  • Φόρμα επικοινωνίας
Δείτε την ιστοσελίδα